Wie is wie?

Organigram

Werkgroepen

Directie

Koen Soenens - pedagogisch directeur voor het 1ste leerjaar en de B-stroom
Pascal Gryson
- pedagogisch directeur voor het 2de leerjaar en de vestiging Lichtervelde

Studiemeesters-opvoeders

De studiemeesters-opvoeders vormen je eerste aanspreekpunt op school. Zij houden toezicht op de speelplaats en in de eetzalen. Ze houden de aan- en afwezigheden bij. Ze organiseren middagactiviteiten op de verschillende speelplaatsen en studiezalen.

Je kan hen tijdens de lessen permanent vinden in lokaal 307.

Onthaal

De medewerkers van het onthaal vormen de toegangspoort tot de school. Ze ontvangen de bezoekers aan de ingang in de Bruggestraat. Wie naar de school telefoneert, komt bij hen terecht. Ze verbinden je door met de juiste contactpersoon. Ook ondersteunen ze de directieleden in hun administratieve taken.

Medewerkers:

  • mevrouw S. Pynseel
  • mevrouw I. Vantyghem
  • de heer L. Lenoor (begeleid medewerker van Jobbureau Tordale)

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit 4 geledingen:

  • de personeelsgeleding
  • de oudergeleding
  • de leerlingengeleding
  • de lokale gemeenschap

Elke geleding telt vier leden, waarvan telkens één lid uit Lichtervelde.

De bevoegdheden van de schoolraad

  • adviesbevoegdheid: algemene organisatie en werking van de school, profiel van directeur, studieaanbod, vaststelling van het nascholingsbeleid, …….
  • overlegbevoegdheid: schoolreglement, het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, schoolwerkplan, criteria voor de aanwending van lestijden, het bepalen van het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school, …..
  • rechten en plichten inzake informatie en communicatie

Voorzitter: Rik Van de Vannet

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap