Schoolreglement

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en plichten, afspraken en regels. Daarom willen we dat je de afspraken en regels naleeft. Een school die haar doelstellingen wil realiseren, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.

Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je een aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, heb je op school ook recht op een faire behandeling, op begeleiding bij jouw taak als leerling(e) en op inspraak op een aantal vlakken.

Het officiƫle schoolreglement bestaat in de Middenschool Sint-Rembert uit twee delen: het Schoolreglement van de scholengroep Sint-Rembert en de Startblokker. De Startblokker is de aanvulling van de Middenschool op het algemene schoolreglement en wordt ook ter ondertekening voor kennisname en akkoord aan de ouders voorgelegd.

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap