Eerste jaar

Het lessenpakket voor het eerste jaar bestaat altijd uit 32 lesuren van 50 minuten.

Eerste leerjaar A (1A)

Wie het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, start in het 1ste leerjaar A. Deze onderwijsvorm heeft een vast gemeenschappelijk gedeelte van 28 lesuren. Voor dit vaste gedeelte kan je kiezen tussen 'verdieping' of 'basis'.

Wie kiest voor verdieping?

  • Je haalt behoorlijke tot prima resultaten in de basisschool.
  • Naast de basisleerstof krijg je voor alle vakken ook verdiepingsleerstof aangeboden.
  • In de toetsen en examens komen ook moeilijkere, complexere oefeningen voor.
  • Afhankelijk van je resultaten in de basis- en verdiepingstoetsen kan je om het even welke optie in het tweede jaar volgen.

Wie kiest voor basis?

  • Je bent geslaagd in de basisschool.
  • Je wil vooral focussen op de basisleerstof.
  • In de toetsen worden de basisdoelstellingen geĆ«valueerd.
  • Je resultaten op de basistoetsen bepalen welke opties je in het tweede jaar kan volgen.

Daarnaast is er een optioneel gedeelte van 4 lesuren. Hier heb je keuze uit 7 verschillende opties.

De opties Klassieke talen en STEM-wetenschappen kan je enkel volgen als je kiest voor verdieping bij het vaste gedeelte.

Voor meer info over de profielen van de verschillende opties verwijzen we graag naar onze brochure.

Hieronder worden de verschillende opties ook kort voorgesteld in een filmpje:

Eerste leerjaar B (1B)

Wie het getuigschrift basisonderwijs niet heeft behaald, start in het 1ste leerjaar B. Deze onderwijsvorm heeft een vast gemeenschappelijk gedeelte van 29 lesuren.

Daarnaast is er een optioneel gedeelte van 3 lesuren. Hier kan je kiezen tussen 3 projecten.

Voor meer info over de profielen van de verschillende projecten verwijzen we graag naar onze brochure.

Een volledige voorstelling van 1B vind je hieronder:

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap