Evaluatie

In de Middenschool leggen we de nadruk op het breed, funderend leren. Leren moet je leren. Het succes van je schoolloopbaan hangt in grote mate af van je denk- en werkmethoden. Wij zetten je alvast op weg door:

 • actief afgewisselde werkvormen in klas: luisteren, spreken, schrijven, waarnemen, exploreren (excursies), experimenteren, uitvoeren;
 • een planning leren opstellen: de schoolagenda wordt je belangrijkste werkinstrument en in de periode voor de proefwerken krijg je een studieplanning om je te helpen voorbereiden op de proefwerken;
 • geregelde overhoringen, niet om je extra werk te geven, maar om er zeker van te zijn dat je geregeld je leerstof bijhoudt (de afspraak is trouwens: maximum 3 grote overhoringen per week);
 • studietips in en buiten de lessen;
 • tijdens de oudercontacten worden je resultaten besproken. In het eerste jaar worden er (naast de mogelijkheid tot kennismaking met de titularis op 1 september) vier oudercontacten gehouden:
  • voor de herfst- en kerstvakantie: bespreking van de proefwerken;
  • in april bespreken we naast de proefwerken ook de keuze voor het volgende schooljaar;
  • op het einde van het schooljaar is er de mogelijkheid om je eindresultaten te becommentariëren;
 • tijdens onze klassenraden leggen we het accent op remediëring: als er tekorten zijn, gaan we na vanwaar die komen en wat we eraan kunnen doen?
 • de klassenraden kunnen individuele studiebegeleiding adviseren: deze wordt verzorgd door het team van coördinatoren;
 • mogelijkheid tot avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
 • oriënteringsactiviteiten:
  • in het eerste jaar maak je ook kennis met de verschillende mogelijkheden in het tweede jaar via een informatieavond;
  • in het tweede jaar leer je de richtingen van het derde jaar via een inleefnamiddag kennen.

Eerste en tweede leerjaar A

De leerlingen hebben in de eerste graad drie proefwerkperiodes.

Voor de kerst-, paas- en zomervakantie worden alle vakken overhoord.

De leerlingen hebben dan in de voormiddag proefwerk. In de namiddag kunnen ze thuis of op school studeren.

Per periode krijgen de leerlingen een gepersonaliseerd rapport, met plaats voor de behaalde resultaten en de nodige remediëring.

Eerste en tweede leerjaar B

De leerlingen werken met gespreide evaluatie. Hun vorderingen bij de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes worden via permanente of gespreide observatie en evaluatie vastgesteld.

Per trimester maken de leerlingen wel een proefwerk voor de theoretische vakken. Dat zijn de zogeheten kennisdagen. Tijdens die dagen worden de vorderingen voor deze vakken gemeten.

De mate waarin de leerling zelfredzaamheid verworven heeft, is een belangrijk element bij het meten van zijn vorderingen.

Per periode krijgen de leerlingen een gepersonaliseerd rapport, met plaats voor de behaalde resultaten en de nodige remediëring.

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap