Dagverloop

Uurrooster

Een gewone lesdag begint om 8.25 uur en eindigt om 16.00u. Op woensdag eindigen de lessen om 12.00u.

Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8.00u 's morgens. De leerlingen zijn ten laatste om 8.25u op de speelplaats aanwezig.

Over de middag kunnen de leerlingen op school blijven eten. Na de maaltijd kunnen ze zich ontspannen op de speelplaats of in de studiezaal. Er is een gevarieerd aanbod van middagactiviteiten.

Enkel de leerlingen die in Torhout wonen, kunnen het middagmaal thuis nemen of als je de schriftelijke toestemming hebt van de ouders. Wie thuis gaat eten, wordt ten laatste om 13.10u terug op de speelplaats verwacht.

De volgende pauzes zijn voorzien:

  • Speeltijd: van 10.10u tot 10.25u (op woensdag tot 10.20u)
  • Middagpauze: van 12.05u tot 13.15u
  • Speeltijd: van 14.55u tot 15.10u

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben de leerlingen de mogelijkheid om na de lessen avondstudie te volgen.

Opbergkastjes

Omdat schooltassen nogal eens zwaar kunnen wegen, zijn er opbergkastjes geïnstalleerd in blok 3 en 5. Deze kastjes kunnen gehuurd worden door de half-internen, d.w.z. de leerlingen die 's middags hun boterhammen meebrengen of warm eten in het schoolrestaurant. 's Morgens en 's middags kun je er je boeken, gymgerei, tekengerei ... in opbergen.

Opbergkastjes mogen alleen gebruikt worden op de volgende momenten:

  • ’s morgens van 8.00u tot 8.30u;
  • ’s middags van 12.50u tot 13.10u;
  • 10 minuten ’s avonds na de lessen en na de avondstudie.

Avondstudie

Alle eerste- en tweedeklassers hebben de mogelijkheid om avondstudie volgen. Daarbij kunnen ze een keuze maken tussen de korte of lange avondstudie. Je schrijft je in voor het hele schooljaar. Wijzigingen moet je schriftelijk bij de opvoeder aanvragen. De avondstudie is geen verplichte activiteit. Wie zich niet aan de afspraken houdt, kan dus de toegang tot de avondstudie geweigerd worden.

De studietijd is een gelegenheid om je huiswerk te maken of te studeren. Boeken lezen, tekeningen afwerken, allerlei knip- en plakwerk, strafwerk schrijven ... doe je thuis! Let wel: een leesopdracht voor het vak Nederlands bijvoorbeeld, mag wel.

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap