Tweede jaar

Het lessenpakket voor het tweede jaar bestaat altijd uit 32 lesuren van 50 minuten.

Tweede leerjaar A (2A)

Deze onderwijsvorm heeft een vast gemeenschappelijk gedeelte van 25 lesuren. Voor dit vaste gedeelte kan je kiezen tussen 'verdieping' of 'basis'.

Daarnaast is er een optioneel gedeelte van 5 lesuren. Hier kan je kiezen uit 7 verschillende opties.

De opties Klassieke talen en STEM-wetenschappen kan je enkel volgen als je kiest voor verdieping van het vaste gedeelte.

Leerlingen die kiezen voor 'verdieping' en zich inschrijven voor de opties Klassieke talen of Moderne talen en wetenschappen, kunnen de lessen geschiedenis volgen in het Nederlands, Frans of Engels (CLIL = Content and Language Integrated Learning).

Voor de 2 resterende lesuren maak je een keuze tussen verkenning, inoefening of remediëring:

 • Creatieve en sociale vorming
 • Experimenteel wetenschappelijk werk (niet mogelijk in combinatie met de optie Moderne talen en wetenschappen en STEM-wetenschappen)
 • Grieks
 • Initiatie Spaans (= leerstof 1ste jaar)
 • Media en IT
 • Meertalige communicatie en cultuur (≠ leerstof 1ste jaar)
 • Sport (≠ leerstof 1ste jaar)
 • Technologische projecten

OF

 • inoefening van Frans en wiskunde (elk vak 1 uur per week + Nederlands indien opportuun)
 • inoefening van wiskunde (2 uur)
 • inoefening van Frans (2 uur)

OF

 • remediëring voor een vak. Op het einde van elke periode (behalve op het einde van het schooljaar) kan de klassenraad remediëring aanbevelen. Tijdens de daaropvolgende periode volg je dan remediëring. Daarna sluit je weer aan bij je gemaakte keuze (verkenning of inoefening). Een schooljaar heeft vier periodes: september – herfstvakantie / herfstvakantie – kerstvakantie / kerstvakantie – paasvakantie / paasvakantie – juni.

Tweede leerjaar B (2B)

Deze onderwijsvorm heeft een vast gemeenschappelijk gedeelte van 20 lesuren.

Daarnaast is er een optioneel gedeelte van 12 lesuren. Hier heb je keuze uit drie (combinaties van) verschillende opties.

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap