In ons zorgbeleid gebruiken we 3 fasen

Fase 1

Een heel team van leerkrachten, de studiemeester, de coördinator en directie staat voor je klaar!

Fase 2

Worden de zorgen je even te veel? Bij de vaste studiemeester kan je even op adem komen, even stoom afblazen.

Indien bepaalde vakken moeilijker lukken, willen we je ook de nodige ondersteuning bieden. We zoeken hoe we je - in de mate van het mogelijke en het redelijke -  kunnen helpen. In dit kader bieden we S.O.S. (Studiebegeleiding Op School) aan.

Fase 3

We hebben een vlotte samenwerking met het CLB van Torhout

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap