Het Limi-team bestaat uit:

  • directeur: Pascal Gryson
  • co√∂rdinator: Mieke Vanlauwe
  • studiemeester-opvoeder: Tom Dumarey

en een groep gedreven leerkrachten

Binnen onze Middenschool hebben we volgende inspraakorganen:

  • Schoolraad
  • Pedagogische stuurgroep
  • Ouderoverleg
  • Leerlingenraad

Voor onze activiteiten kunnen we een beroep doen op volgende werkgroepen:

  • Pastoraal
  • Excursies
  • Leerlingenraad
MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap