In de Middenschool leggen we de nadruk op het breed, funderend leren. Leren moet je leren. Het succes van je schoolloopbaan hangt in grote mate af van je denk- en werkmethoden. Wij zetten je alvast op weg door:

 • actief afgewisselde werkvormen in klas: luisteren, spreken, schrijven, waarnemen, exploreren (excursies), experimenteren, uitvoeren;
 • een planning leren opstellen: de schoolagenda wordt je belangrijkste werkinstrument en in de periode voor de proefwerken krijg je een studieplanning om je te helpen voorbereiden op de proefwerken;
 • geregelde overhoringen, niet om je extra werk te geven, maar om er zeker van te zijn dat je geregeld je leerstof bijhoudt (de afspraak is trouwens: maximum 3 grote overhoringen per week);
 • studietips in en buiten de lessen;

Tijdens de oudercontacten worden je resultaten besproken. In het eerste jaar worden er (naast de mogelijkheid tot kennismaking met de titularis op 1 september) vijf oudercontacten gehouden:

 • de eerste schooldag
 • voor de herfst- en kerstvakantie: bespreking van de proefwerken;
 • in april bespreken we naast de proefwerken ook de keuze voor het volgende schooljaar;
 • op het einde van het schooljaar is er de mogelijkheid om je eindresultaten te becommentariëren;

Tijdens onze klassenraden leggen we het accent op remediëring: als er tekorten zijn, gaan we na vanwaar die komen en wat we eraan kunnen doen?

De klassenraden kunnen individuele studiebegeleiding adviseren:

 • deze wordt verzorgd door studiebegeleiders;
 • mogelijkheid tot avondstudie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
 • oriënteringsactiviteiten: informatieavond voor het eerste jaar en een inleefmoment voor het tweede jaar

Eerste en tweede leerjaar A

De leerlingen hebben in de eerste graad drie proefwerkperiodes.

Voor de kerst-, paas- en zomervakantie worden alle vakken overhoord.

De leerlingen hebben dan in de voormiddag proefwerk. In de namiddag kunnen ze thuis of op school studeren.

Per periode krijgen de leerlingen een gepersonaliseerd rapport, met plaats voor de behaalde resultaten en de nodige remediëring.

Enkele weken vooraf krijgen de leerlingen de exacte proefwerkschikking.

MIDDENSCHOOL - Sint Rembert - Torhout/Lichtervelde - Privacy Policy - Sitemap